balk250

_BSC9631k

aantal02

balk475

GECONTROLEERDE PARTICULIERE
NACHTVEILIGHEIDSDIENST (G.P.N.V.)

Rotterdam

1905-1956

>> 1956 VEREENIGDE NACHTVEILIGHEIDSDIENSTEN N.V.

 

lijn730

01-01-1905 Voornemen tot oprichting van een nachtveiligheidsdienst door de heer L. Israëls.
01-07-1905

Oprichting Rotterdamsche GECONTROLEERDE PARTICULIERE NACHTVEILIGHEIDSDIENST (G.P.N.V.) door de heren L. Israëls en D. Jentink. De heer Beuth, de oprichter van de Amsterdamse GECONTROLEERDE PARTICULIERE NACHTVEILIGHEIDSDIENST (G.P.N.V.), was een oom van de verloofde van de heer Israëls. Voordat de heer Israëls met zijn eigen bedrijf begon, heeft hij kennis opgedaan bij de G.P.N.V. in Amsterdam. De heer Jentink verzorgde de technische leiding en de heer Israëls de commerciële leiding.

09-1905 De volgende vier bekende Rotterdamse firma’s maakten in september al gebruik van de diensten van de G.P.N.V.: WAMBERSIE & ZN., D. BURGER & ZN, WM. H. MULLER & CO en RUYS & CO. De introductie bij deze bedrijven vond plaats via dr. A. Plate, de toenmalige voorzitter van de Kamer van Koophandel. RUYS EN CO  
09-1905 Toegang krijgen tot de kantoren van grote ondernemingen was moeilijk maar op de Beurs was iedereen te spreken, daarvoor ging men naar de Beurs. Vanaf half augustus bezocht de heer Israëls de Beurs. Hier kon hij de G.P.N.V. bij de juiste mensen/bedrijven onder het voetlicht brengen.  
01-11-1905 Het opstarten van de wijkbewaking ging zeer moeizaam. In tegenstelling tot Amsterdam bestond er in Rotterdam geen traditie op dit gebied. In november werd toch met de eerste wijk gestart. De uitbreiding ging langzaam en was financieel gezien lange tijd geen succes. Succes op dit gebied heeft meer dan 10 jaar op zicht laten wachten.
1906/1907 Eerste bezoek aan KÖLNER WACH- UND SCHLIESSGESELLSCHAFT. Doel hiervan was te achterhalen waarom het opstarten van de wijkbewaking in Rotterdam zo moeizaam ging.
07-02-1907 In februari 1907 was de G.P.N.V. voor het eerst belast met de bewaking van gemeente eigendommen. Plaatselijke Werken zou gedurende zeer lange tijd een hele belangrijke klant zijn.
01-05-1908 Vierde klasse politie agenten werden afge­schaft, zodat de bedrijven die hier gebruik van maakten naar de G.P.N.V. overgin­gen. Vierde klasse politie agenten konden voor bewaking tegen betaling ingehuurd worden. Voor de G.P.N.V. was dit een groot succes.
01-09-1909 Verhuizing van Stationsweg 83A (in 1907 omgenummerd in 79A) naar Diergaardelaan 38A. Hier heeft de G.P.N.V. tot 14 mei 1940 onderdak gevonden. In dit pand was jarenlang de bekende fotograaf Baer gevestigd.
01-01-1914 De heer Jentink wordt opgevolgd door de heer G.M.C. Ort.
01-08-1914 Met het uitbreken van de eerste wereldoorlog op 1 Augustus 1914 was Rotterdam in een slag een 'ville morte' geworden. Scheepvaartverbindingen werden ineens onmogelijk. Voor de G.P.N.V. brak, net als voor veel andere Rotterdamse bedrijven, een erg moeilijke tijd aan. Eind augustus waren nog maar 55 van de 183 man aan het werk. Mede door een belangrijke opdracht voor de bewaking van regeringsgraan en regeringstarwe waren er in februari 1915 weer 150 man aan het werk. Aan het einde van het boekjaar 1915/16 waren er 210 mensen in dienst.
15-06-1917, 1918 en 1919 Drastische tariefsverhogingen voor de wijkbewaking met als doel de lonen van deze groep wakers te verbeteren.
01-01-1919 Indiensttreding van de heer I. Aptroot, eerste luitenant der infanterie.
01-09-1920 De heer Israëls start samen met de heer A.H. van Straten de N/V AMSTERDAMSCHE GECONTROLEERDE NACHTVEILIGHEIDSDIENST. De heer Van Straten werd directeur, de heer Israëls president commissaris.
01-05-1922 KK_GPNVR_1922-04-20_KDe heer Ort wordt opgevolgd door de heer Aptroot. De heer Ort is later directeur geweest van de N.V. ALGEMEENE GECONTROLEERDE NACHTVEILIGHEIDSDIENST in Den Haag, een dochteronderneming van de N.V. AMSTERDAMSCHE GECONTROLEERDE PARTICULIERE NACHTVEILIGHEIDSDIENST. De heer Israëls was president commissaris van dit bedrijf.
1921-1925 Vele Rotterdamse bedrijven hadden het moeilijk in deze periode. Hierbij speelde de ophanden zijnde ineenstorting van twee grote plaatselijke banken mede een rol. Ook voor de G.P.N.V. was dit geen gemakkelijke periode, misschien nog moeilijker dan het begin van de eerste wereldoorlog.
1923-1929 Oneerlijke concurrentie van de heer L. van Jeveren die met zijn ‘eerste’ g.p.n.v. probeert mee te liften op het succes van de G.P.N.V. Eind jaren ’20 heeft de G.P.N.V. een rechtzaak aangespannen tegen dit bedrijf. Deze werd in alle instanties, tot en met de hoge raad toe, door de G.P.N.V. gewonnen.
Van Jeveren moest de naam van zijn bedrijf veranderen in N.V. NACHTVEILIGHEIDSDIENST. Zie de beschrijving van die dienst voor details.
1924-1927 De heer Israëls zet zich in voor kwaliteitsverbetering van het nachtveiligheidswezen. Betere controle door de overheid is daarbij essentieel. Verdere samenwerking met de politie zou dan ook mogelijk zijn.
Hiervoor wordt gesproken met hoofdcommissaris Sirks en vele andere personen. Eerst in Rotterdam, later ook in Amsterdam.
Deze gesprekken kunnen als grondslag aangemerkt worden voor de in 1936 in werking getreden wet op de weerkorpsen en voor de nadere regels voor de nachtveiligheidsdiensten uit 1939.
1926-1934 BERLINERReis van de heren Israëls en Beuth (directeur van de N.V. AMSTERDAMSCHE GECONTROLEERDE PARTICULIERE NACHTVEILIGHEIDSDIENST) naar BERLINER WACH UND SCHLIESS-GESELLSCHAFT om van daar opgedane ervaringen te leren. Hier werd kennis gemaakt met de heren Philip-Sørensen (D.F.V.S., Denemarken) en J. Spreng (SECURITAS, Zwitserland). De heer Philip-Sørensen en zijn nageslacht hebben een zeer belangrijke rol gespeeld in de huidige concens SECURITAS AB, G4S en ISS. Het bedrijf van de heer Spreng, SECURITAS AG, is ook op dit moment nog steeds het belangrijkste Zwitserse beveiligingsbedrijf.
Naar aanleiding en tengevolge van deze reis werd de grondslag gelegd voor een internationale organisatie op het gebied van het nachtveiligheidswezen, die in 1934 definitief gesticht werd onder den naam van LIGUE INTERNATIONAL DES SOCIÉTÉS DE SURVEILLANCE.
1929 LOGO_LIGUEVia de Nederlandse afdeling van de LIGUE INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS DE SURVEILLANCE werden meer dan 50 gesprekken gevoerd met hoofden van het ministerie van Justitie, hoofden van politie in Rotterdam, Amsterdam en ’s-Gravenhage en leden van de rechtelijke macht.
01-07-1930 De G.P.N.V. bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan heeft hoofdcommissaris Sirks een herdenkingsbrochure geschreven en kwam hij persoonlijk zijn gelukswensen aanbieden. In het kader van het bovenstaande gaf dit grote voldoening!
14-05-1940 RE_GPNVR_1940-09-09_KBombardement van Rotterdam. Ook het kantoor van de G.P.N.V. wordt hierbij in as gelegd. De G.P.N.V. wordt na het bombardement aan de Heemraadssingel 179 gevestigd. Een week later worden de activiteiten vanaf dit adres hervat.  
1940-1945 De onderneming wordt, als joods bedrijf, onteigend. De heer Israëls is directeur geweest totdat hij door de bezetter uit zijn bedrijf gezet is. De heren Israëls en Aptroot hebben de oorlog niet overleefd.
1945-1956 De dochter van de heer Israëls heeft de oorlog wel overleefd maar heeft het te druk met het leiden van het confectiebedrijf van haar eveneens tijdens de oorlog vermoorde man. De G.P.N.V. wordt door een bedrijfsleider geleid. De eens zo bloeiende zaak glijdt af en dreigt ten onder te gaan.
1956 Overname Rotterdamse G.P.N.V. door de VEREENIGDE NACHTVEILIGHEISDIENSTEN N.V.

lijn730

Foto's:

FO_GPNVR_FOTO01_K   FO_GPNVR_FOTO02_K   FO_GPNVR_FOTO03_K    

 

FO_GPNVR_FOTO05_K

Een foto van het korps controleurs en wakers van den Gecontr. Part. Nacht-Veiligheidsdienst rond 1930.

lijn730

Prospectus G.P.N.V. 1907:

"In ROTTERDAM bestond op dit gebied* hoegenaamd niets, hier was het geen gewoonte om voor speciale beveiliging een klein bedrag op het budget uit te trekken, daarby kwam nog, dat men Politie bewaking meer dan voldoende vond. Men betaalde reeds 'zooveel' belasting en dan nog eens extra in den zak tasten 'voor bewaking', dit ging er by de Rotterdammers moei­lyk in. Het bewys werd wel geleverd, door het negatieve succes, na het verzenden van 10.000 welverzorgde PROSPECTI, waarin op eenvoudige, duidelyke wyze werd medegedeeld en be­kend gemaakt, wat men onder Wykbewaking moet verstaan, kregen wy als resultaat van deze bekendmaking TWEE, zegge TWEE abonnements­kaarten per post toegezonden."

Uit Privé Memoires op Zakelijk terrein van de heer I. Israëls.

 

*) Wijkbewaking.

lijn730

Uit de krant:

Het Vaderland, 08-07-1930:

KK_GPNVR_1930-07-08_K

 

Het Vaderland, 02-09-1935:

KK_GPNVR_1935-09-02_K

 

Rotterdamsch Nieuwsblad, 01-07-1930:

KK_GPNVR_1930-07-01_RN_K

lijn730

Rapporten-register:

Jaarlijks, op of kort na 1 juli, werd een uittreksel van het rapportenregister opgenomen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

RR_GPNVR_1909-10

 

 

 

 

1905/06

1906/07

1907/08

1908/09

1909/10

1910/11

 

1911/12

1912/13

1913/14

1914/15

1915/16

1916/17

1917/18

1918/19

1919/20

1920/21

 

 

 

 

1921/22

1922/23

1923/24

1924/25

1925/26

1926/27

1927/28

1928/29

1929/30

1930/31

 

 

1931/32

1932/33

1933/34

1934/35

1935/36

1936/37

1937/38

1938/39

lijn730

Tijdschriften:

Het Leven, 23 december 1913

biografisch maandschrift Bekende Rotterdammers, november 1927

lijn730

Overige bordjes:

Het bedrijf is oorspronkelijk opgezet naar voorbeeld van de drie jaar eerder opgerichte GECONTROLEERDE PARTICULIERE NACHTVEILIGHEIDSDIENST in Amsterdam. Ook de emaille bordjes zagen er in de eerste jaren hetzelfde of bijna hetzelfde uit. Het gekleurde stadswapen is in ieder geval voor het 25-jarig jubileum geïntroduceerd maar mogelijk al veel eerder. De N.V. AMSTERDAMSCHE GECONTROLEERDE NACHTVEILIGHEIDSDIENST (1920-1926), waarvan de heer Israëls mede oprichter was, had ook bordjes met een gekleurd stadswapen. In welke periode de bordjes met het niet-gekleurde stadswapen gebruikt zijn is onduidelijk.

_BSC9616k

lijn730

env This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.